Công thức tính khối lượng của con lắc lò xo

Question

Công thức tính khối lượng của con lắc lò xo

in progress 0
Autumn 3 tháng 2021-09-01T06:08:27+00:00 2 Answers 102 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T06:09:27+00:00

  Đáp án:

  Công thức tính khối lượng của con lắc lò xo là $m = \dfrac{{k{T^2}}}{{4{\pi ^2}}}$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $T = 2\pi \sqrt {\dfrac{m}{k}}  \Rightarrow m = \dfrac{{k{T^2}}}{{4{\pi ^2}}}$ 

  0
  2021-09-01T06:10:01+00:00

  Lời giải:

  Công thức tính khối lượng của con lắc lò xo:

  T=..π√m/k=>m=T^..k/..π^..=..

  *Theo mk nhớ là tek

                                             —The end—

  #minhanhlkj

  #Olympia

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )