Công thức tính tiền điện trong 1 tháng (30 ngày)

Question

Công thức tính tiền điện trong 1 tháng (30 ngày)

in progress 0
Skylar 5 tháng 2021-07-12T09:31:55+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T09:32:55+00:00

  Công thức tính tiền điện trong 1 tháng (30 ngày)

  `text{A. (số tiền điện trong 1 kWh)}`$=\mathscr{P}$`text{.t.(số tiền điện trong 1 kWh)}`

  Trong đó:

  -`A` là số điện năng tiêu thụ trong một tháng

  -$\mathscr{P}$ là công suất 

  -`t ` là thời gian sử dụng đồ điện

  Tùy theo số điện năng mà ta tiêu thụ→số tiền điện trong `1 kWh` sẽ thay đổi

  0
  2021-07-12T09:32:59+00:00

  – Tính điện năng tiêu thụ trong 1 ngày: `A=P.t` (đổi theo đơn vị kW)

  + A: điện năng tiêu thụ

  + P: công suất cuả đồ dùng điện

  + t: thời gian sử dụng/ ngày

  – Tính điện năng tiêu thụ trong 1 tháng (30 ngày) = A x 30 (kW)

  – Tính tiền điện = điện năng tiêu thụ trong 1 tháng x giá tiền/ kW (đồng)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )