công uoc lien hop quoc về quyen tre emcos mấy nhom quyen

Question

công uoc lien hop quoc về quyen tre emcos mấy nhom quyen

in progress 0
Kinsley 5 tháng 2021-07-15T09:55:41+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:57:32+00:00

  Công ước Liên Hợp quốc về quyền trẻ em gồm 4 nhóm quyên

  0
  2021-07-15T09:57:33+00:00

  Có 4 nhóm quyền là:

  Nhóm quyền sống còn: là quuyền được sống và được đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại như được nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe.

  – Nhóm quyền bảo vệ: là những quyền nhằm bảo vệ trẻ em thoát khỏi mọi hình thức như phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bóc lột và xâm hại.

  – Nhóm quyền phát triển: là những quyền được đáp ứng nhu cầu cho sự phát triển một cách toàn diện như được học tập, vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ

  – Nhóm quyền tham gia:là những quyền được tham gia vào những công việc có ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ em như, được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của minh.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )