“continuing the period of prosperity started by his father Itzamnaaj Bʼalam II” nghĩa là gì? (Ko tra bằng Google Dịch nha)

Question

“continuing the period of prosperity started by his father Itzamnaaj Bʼalam II” nghĩa là gì? (Ko tra bằng Google Dịch nha)

in progress 0
Jasmine 1 năm 2021-11-13T07:20:50+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T07:21:54+00:00

  “tiếp tục thời kì thịnh vượng được mở đầu bởi cha ông Itzamnaaj Bʼalam thứ 2”

  0
  2021-11-13T07:22:34+00:00

  `→` Kế thừa thời kỳ thịnh vượng do cha ông Itzamnaaj Bʼalam II gây dựng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )