Cos(2x-π/4)-sin(2x+π/3)=0 Bài này giải sao ạ???

Question

Cos(2x-π/4)-sin(2x+π/3)=0
Bài này giải sao ạ???

in progress 0
Isabelle 4 tháng 2021-08-05T02:21:59+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T02:23:16+00:00

  Đáp án:

  \(x = \frac{{5\pi }}{{48}}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  cos\left( {2x – \frac{\pi }{4}} \right) – \sin \left( {2x + \frac{\pi }{3}} \right) = 0\\
   \Leftrightarrow cos\left( {2x – \frac{\pi }{4}} \right) = \sin \left( {2x + \frac{\pi }{3}} \right)\\
   \Leftrightarrow \sin \left( {\frac{\pi }{2} – 2x + \frac{\pi }{4}} \right) = \sin \left( {2x + \frac{\pi }{3}} \right)\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \frac{{3\pi }}{4} – 2x = 2x + \frac{\pi }{3}\\
  \frac{{3\pi }}{4} – 2x = \frac{{2\pi }}{3} – 2x
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow x = \frac{{5\pi }}{{48}}
  \end{array}\)

  0
  2021-08-05T02:23:53+00:00

  Bạn xem hình

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )