cos^4(x) – sin^4(x) = |cos(x)| + |sin(x)|

Question

cos^4(x) – sin^4(x) = |cos(x)| + |sin(x)|

in progress 0
Nevaeh 12 phút 2021-09-17T01:09:40+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T01:11:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `cos^4x-sin^4x=|cosx|+|sinx|`

  `-(sinx-cosx)(sinx+cosx)(sin^2x+cos^2x)=|sinx|+|cosx|`

  `2cos^2x-1=|sinx|+|cosx|`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )