Cos(5x+2)=sin(pi/3-x) giải phương trình này hộ vs ạ

Question

Cos(5x+2)=sin(pi/3-x) giải phương trình này hộ vs ạ

in progress 0
Hadley 2 tháng 2021-10-02T15:50:35+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T15:52:24+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  $\begin{array}{l}
  \cos \left( {5x + 2} \right) = \sin \left( {\frac{\pi }{3} – x} \right) = \cos \left( {\frac{\pi }{2} – \frac{\pi }{3} + x} \right)\\
  \Leftrightarrow \cos \left( {5x + 2} \right) = \cos \left( {\frac{\pi }{6} + x} \right)\\
  \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  5x + 2 = \frac{\pi }{6} + x + k2\pi \\
  5x + 2 = – \frac{\pi }{6} – x + k2\pi
  \end{array} \right.\\
  \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  4x = \frac{\pi }{6} – 2 + k2\pi \\
  6x = – \frac{\pi }{6} – 2 + k2\pi
  \end{array} \right.\\
  \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = \frac{\pi }{{24}} – \frac{1}{2} + \frac{{k\pi }}{2}\\
  x = – \frac{\pi }{{36}} – \frac{1}{3} + \frac{{k\pi }}{3}
  \end{array} \right.
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )