Cos²x + sinx +1 = 0 phương trình có nghiệm là

Question

Cos²x + sinx +1 = 0 phương trình có nghiệm là

in progress 0
Sadie 1 năm 2021-10-01T11:30:15+00:00 2 Answers 31 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T11:31:34+00:00

  $\begin{array}{l}
  {\cos ^2}x + \sin x + 1 = 0\\
  \Leftrightarrow 1 – {\sin ^2}x + \sin x + 1 = 0\\
  \Leftrightarrow {\sin ^2}x – \sin x – 2 = 0\\
  \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \sin x = 2\,\,\left( {ktm} \right)\\
  \sin x = – 1
  \end{array} \right. \Leftrightarrow x = – \frac{\pi }{2} + k2\pi \,\,\left( {k \in Z} \right).
  \end{array}$

  0
  2021-10-01T11:32:04+00:00

  Đáp án:

  Cos²x + sinx +1 = 0

  1-sin^2(x)+sinx+1=0

  -sin^2(x)+sinx+2=0

  sinx=2(loại) hoặc sinx=-1

  => x=-$\pi$ /2+k2$\pi$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )