cos2(a+b)=? sin2(a+b)=? liên hệ j vs cos(a+b)và sin(a+b)

Question

cos2(a+b)=?
sin2(a+b)=?
liên hệ j vs cos(a+b)và sin(a+b)

in progress 0
Skylar 6 tháng 2021-07-08T23:56:38+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-08T23:58:05+00:00

    Áp dụng công thức nhân đôi:

    $\cos2(a+b)=cos^2(a+b)-\sin^2(a+b)$

    $\sin2(a+b)=2\sin(a+b)\cos(a+b)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )