cs 4 cai can giong nhau dung dc 321lit dau . hoi a, 9 can dung may lit dau? b, neu 40l dau dung dc may can?

Question

cs 4 cai can giong nhau dung dc 321lit dau . hoi
a, 9 can dung may lit dau?
b, neu 40l dau dung dc may can?

in progress 0
Savannah 2 tháng 2021-07-18T19:39:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T19:41:01+00:00

  Sửa đề thành `32l` dầu

  a, $9$ can đựng được số lít dầu là:

  $9:4×32=72(L)$

  b, $40$ lít dầu đựng được trong số can là:

  $40:(32:4)=5$(can)

  Đáp số: a, $72L$

                b, $5$ can

   

  0
  2021-07-18T19:41:05+00:00

  Đáp án:hình như là 32 lít mà

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )