cứ xay 8 tấn thóc được 5 tấn 600kg .hỏi xay 24 tấn thóc thì được mấy kg? giúp mình nhé

Question

cứ xay 8 tấn thóc được 5 tấn 600kg .hỏi xay 24 tấn thóc thì được mấy kg?
giúp mình nhé

in progress 0
Everleigh 1 năm 2021-07-05T18:27:53+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T18:29:07+00:00

  Đáp án:16800kg

  Đổi 5 tấn 600kg = 5600kg

  24 tấn thì được số kg là

      5600 . ( 24 : 8 ) = 16800kg

   

  0
  2021-07-05T18:29:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Đổi 5 tấn 600 kg = 5600 kg

  Xay 24 tấn thóc được số ki-lô-gam là:

      $( 24 : 8 ) × 5600 = 16800$ ( kg )

                           Đáp số : $16800$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )