Cứ hoà tan 3,38g một oleum vào nước thu được 8g một dd A. Để trung hoà A cần 800 ml dd koh 0,1M. a-Hãy xác định công thức của oleum. b-Để thu được dd

Question

Cứ hoà tan 3,38g một oleum vào nước thu được 8g một dd A. Để trung hoà A cần 800 ml dd koh 0,1M.
a-Hãy xác định công thức của oleum.
b-Để thu được dd h2so4 9,8% thì người ta cần lấy bao nhiêu gam dd A hoà tan vào 200g nước. Trình bày cách pha chế.

in progress 0
Amara 1 năm 2021-09-09T19:24:26+00:00 1 Answers 39 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T19:25:46+00:00

  Đáp án:

  Bạn tham khảo lời giải ở dưới nhé!!!!

  Giải thích các bước giải:

  Gọi oleum có công thức là: \({H_2}S{O_4}.nS{O_3}\)

  Gọi a là số mol của oleum

  \(\begin{array}{l}
  {H_2}S{O_4}.nS{O_3} + n{H_2}O \to (n + 1){H_2}S{O_4}\\
  {H_2}S{O_4} + 2KOH \to {K_2}S{O_4} + 2{H_2}O\\
  {n_{KOH}} = 0,08mol\\
   \to {n_{{H_2}S{O_4}}} = \dfrac{1}{2}{n_{KOH}} = 0,04mol\\
   \to {n_{oleum}} = \dfrac{1}{{n + 1}}{n_{{H_2}S{O_4}}} = \dfrac{{0,04}}{{n + 1}}mol\\
   \to \dfrac{{3,38}}{{98 + 80n}} = \dfrac{{0,04}}{{n + 1}}\\
   \to n = 3
  \end{array}\)

  Gọi b là số gam cần lấy của \({H_2}S{O_4}\)

  Ta có:

  \({m_{{\rm{dd}}}} = {m_{{H_2}S{O_4}}} + {m_{{H_2}O}} = (b + 200)g\)

  \(\begin{array}{l}
   \to C{\% _{{H_2}S{O_4}}} = \dfrac{b}{{b + 200}} \times 100 = 9,8\\
   \to b = 21,73g
  \end{array}\)

  Vậy cần lấy 21,73g \({H_2}S{O_4}\) hòa tan trong 200g nước để có dung dịch \({H_2}S{O_4}\) 9,8%

  Cách pha chế: Cân 21,73g \({H_2}S{O_4}\) rắn sau đó cho từ từ vào 200g nước, khuấy đều cho đến khi bột \({H_2}S{O_4}\) rắn tan hoàn tan trong nước. Vậy là ta đã có dung dịch \({H_2}S{O_4}\) 9,8%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )