Cửa hàng A nhập về một số sản phẩm và dự định bán mỗi sản phẩm với giá 280000 đồng để đạt được lợi nhuận là 40%. Sau khi bán được một phần ba số sản p

Question

Cửa hàng A nhập về một số sản phẩm và dự định bán mỗi sản phẩm với giá 280000 đồng để đạt được lợi nhuận là 40%. Sau khi bán được một phần ba số sản phẩm, cửa hàng nhận thấy sản phẩm bán không chạy nên quyết định giảm giá bán mỗi sản phẩm để đạt được lợi nhuận trên toàn bộ sản phẩm là 20%. Hỏi cửa hàng A bán mỗi sản phẩm còn lại với giá bao nhiêu?

in progress 0
Faith 3 tháng 2021-09-27T12:35:57+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:37:11+00:00

  Đáp án: 220 000 đồng.

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số sản phẩm và tổng giá gốc là: x và y (sản phẩm/đồng)

  => Dự định tổng tiền thu được là: 280 000.x (đồng)

  Lợi nhuận là: 40% nên:

  $\begin{array}{l}
  \left( {100\%  + 40\% } \right).y = 280\,000.x\\
   \Rightarrow 1,4.y = 280\,000.x\\
   \Rightarrow y = 200\,000.x
  \end{array}$

  Khi bán 1/3 số sp thu được: 

  $280\,000.\dfrac{1}{3}.x = \dfrac{{280000x}}{3}$ (đồng)

  Còn lại 2/3.x (sp) và thu được tổng 20% lợi nhuận nên tổng thu sau khi bán 2/3x sp còn lại là:

  $\begin{array}{l}
  120\% .y – \dfrac{{280\,000.x}}{3}\\
   = 1,2.200\,000.x – \dfrac{{280000.x}}{3}\\
   = \dfrac{{440000}}{3}.x
  \end{array}$

  => giá bán mỗi sp còn lại là:

  $\dfrac{{440000}}{3}.x:\left( {\dfrac{2}{3}x} \right) = 220\,000$ (đồng)

  Vậy giá bán mỗi sp còn lại là 220 000 đồng.

  0
  2021-09-27T12:37:28+00:00

  Đáp án:

  220000 đồng

  Giải thích các bước giải:

  Gọi x là giá bán mỗi sản phẩm còn lại và y là số lượng sản phẩm. (x,y > 0; y thuộc N)
  1/3 số sản phẩm ban đầu bán được: 280 000. y/3 (đồng)
  2/3 số sản phẩm còn lại bán được: x. 2y/3 (đồng)
  Giá gốc 1 sản phẩm: 280 000 : 140% = 200000 (đồng)
  lợi nhuận trên toàn bộ sản phẩm là 20% => 200000.120% . y = 240 000y (đồng)
  Theo bài ra ta có: 280 000. y/3 + x. 2y/3 = 240 000y
  <=> 280 000. 1/3 + x. 2/3 = 240 000
  <=> x=220000 (t/m)
  Vậy cửa hàng A bán mỗi sản phẩm còn lại với giá là 220000 đồng

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )