cửa hàng có : 109 kg gạo nếp gạo tẻ gấp 5 lần gạo nếp cửa hàng có tất cả bao nhiêu kg gạo

Question

cửa hàng có : 109 kg gạo nếp
gạo tẻ gấp 5 lần gạo nếp
cửa hàng có tất cả bao nhiêu kg gạo

in progress 0
Cora 1 tháng 2021-07-30T03:27:12+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T03:28:23+00:00

  Số kg gạo tẻ là 5 x 109 = 545 (kg)

  Số kg gạo có trong cửa hàng là 109 + 545 = 654 (kg)

   

  0
  2021-07-30T03:28:51+00:00

  Số kg gạo tẻ cửa hàng có là: 

  109 x 5= 545 (kg) 

  Cửa hàng có tất cả số kg gạo là: 

  109+ 545= 654 (kg)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )