cửa hàng có 3580 kg phân đạm buổi sáng cửa hàng bán được 850 kg Buổi chiều bán tiếp được 925 kg Hỏi sau 1 ngày cửa hàng còn lại bán được bao nhiêu kg

Question

cửa hàng có 3580 kg phân đạm buổi sáng cửa hàng bán được 850 kg Buổi chiều bán tiếp được 925 kg Hỏi sau 1 ngày cửa hàng còn lại bán được bao nhiêu kg gạo

in progress 0
Valentina 2 tháng 2021-07-12T16:36:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T16:37:40+00:00

  `#DyHungg`

  Số `kg` gạo cưa hàng còn lại sau khi bán hai đợt là;
    `3580-850-925=1805 (kg)`

  Đáp án: `1805 kg`

   

  0
  2021-07-12T16:37:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Sau 1 ngày cửa hàng còn lại bán được số kg gạo là:

     $3580 – 850 – 925 = 1805 (kg)$

  Đ/S: 1805 Kg

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )