Cửa hàng định giá bán chiếc xe đạp là 2 400 000 đồng.Ngày 1/6 cửa hàng giảm giá bán 16% tuy vậy vẫn lãi 5% vốn.Hỏi tiền vốn là bao nhiêu?

Question

Cửa hàng định giá bán chiếc xe đạp là 2 400 000 đồng.Ngày 1/6 cửa hàng giảm giá bán 16% tuy vậy vẫn lãi 5% vốn.Hỏi tiền vốn là bao nhiêu?

in progress 0
Elliana 1 tháng 2021-08-31T17:14:19+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:15:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Sau khi giảm giá tiền chiếc xe đạp là :

  2.400.000-2,400,000:100×16=2,016.000 (đồng)

  Số tiền vốn luôn luôn là 100%. Tiền lãi ngày 1-6 là 5%.

  Vậy tỉ số phần trăm tiền bán so với tiền vốn là:

  100%+5%=105%

  Tiền vốn của chiếc cặp đó là:

  2.016,000:105×100=1,920,000 (đồng)

  Đ/s: … ( XIN CTLHN :)) )

  0
  2021-08-31T17:15:47+00:00

  Giá chiếc xe đạp sau khi giảm giá là:

  2.400.000-2.400.000:100×16=2.016.000 (đồng)

  Ta coi số tiền vốn là 100%. Tiền lãi ngày 1-6 là 5%. Vậy tỉ số phần trăm tiền bán so với tiền vốn là:

  100%+5%=105%

  Tiền vốn của chiếc cặp đó là:

  2.016.000:105×100=1.920.000 (đồng)

  Đáp số: 1.920.000 đồng

  XIN CTLNH Ạ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )