Cùng 1 lúc người ta mở 2 vòi cho chảy vào 1 cái bể ko có nước trong 3 giờ ,mỗi giờ một vòi chảy được 1/9 bể nước .Hỏi a.Trong 3 giờ cả 2 vòi chảy được

Question

Cùng 1 lúc người ta mở 2 vòi cho chảy vào 1 cái bể ko có nước trong 3 giờ ,mỗi giờ một vòi chảy được 1/9 bể nước .Hỏi
a.Trong 3 giờ cả 2 vòi chảy được bao nhiêu phần bể ?
b.Nước trong bể còn lại bao nhiêu phần bể khi người ta đã dùng hết 3/5 số nước mà 2 vòi đã đưa vào bể đó?
ai làm tôi hiểu cho 5 sao ko cần đòi hỏi

in progress 0
Eliza 1 năm 2021-11-26T11:05:04+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T11:06:39+00:00

  Đáp án: a : 11 phần 4

  b : 43 phần 20 bể

   

  Giải thích các bước giải:

  a : Vì Mỗi Giờ 1 Vòi Chảy 1/9 bể 

  suy ra : 1/9 x 2 = 3/8

  trong cả 3 giờ cả hai vòi chảy được số phần bể là :

  3/8 . 3 = 11/4

  b : Nước trong bể còn lại số phần là:

  11/4 – 3/5 = 43/20 

   

  0
  2021-11-26T11:07:03+00:00

  a : Vì Mỗi Giờ 1 Vòi Chảy 1/9 bể 

  suy ra : 1/9 x 2 = 3/8

  trong cả 3 giờ cả hai vòi chảy được số phần bể là :

  3/8 . 3 = 11/4

  b : Nước trong bể còn lại số phần là:

  11/4 – 3/5 = 43/20 

  Are diu oke?

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )