Cuộc cách mạng công nghiệp đã diễn ra vào thời gian nào ? Nêu những phát minh quan trọng của cách mạng công nghiệp? Hệ quả của cách mạng công nghiệp

Question

Cuộc cách mạng công nghiệp đã diễn ra vào thời gian nào ? Nêu những phát minh quan trọng của cách mạng công nghiệp? Hệ quả của cách mạng công nghiệp

in progress 0
Lyla 2 năm 2021-09-02T09:22:04+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T09:23:19+00:00

  Bạn tham khảo nha!
  Cuộc cách mạng công nghiệp bắt đầu từ những năm 60 của thế kỉ XVIII
  Phát minh: + Giêm-Ha-Gri-Vơ: Máy kéo sợi Gien-ni
                    + Ác-crai-tơ: Máy kéo sợi chạy bằng sức nước
                    + Ét-mơn-các-rai: Máy dệt
                    + Giêm-Oát: Máy hơi nước
  Hệ quả: + Về kinh tế: Nhiều trung tâm công nghiệp, thành phố mới ra đờ, dân thành thị tăng
                + Về xã hội: Hình thành 2 giai cấp của xã hội tư bản: Tư sản và vô sản

  0
  2021-09-02T09:23:56+00:00

  -cuộc cách mạn công nghiệp diễn ra vào những năm 60 của thế kỷ XVIII .

  những phát minh gồm;

  – năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi gien-ni, làm cho năng xuất lao độngtăng

  – năm 1769, Ác- crai- tơ sáng chế ra máy kéo sợi chạy bằn sức nước , làm cho sợi tạo thành có sự chắc chắn hơn 

  – năm 1784, Giêm-oát, phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng hơi nước , giúp cho khôn tốn thời gian ,công sức lao động của con người và làm tăng năng xuất lao động.

  -năm 1785, ét -mơn Các-rai, chế tạo ra máy dệt đầutiên ở anh , làm cho năng xuaatslao động tăng.

  -năm 1814,Xti- phen xơn , chế tạo ra chiếc đầu máy xe lửa

  * hệ quả;

  -làm thay đổi bộ mặt của các nước tư bản.

  -nhờ phát minh ra nhiều máy móc , các khu công nghiệp phát triển nhanh chón

  – thu hút tầng lớp nông dân từ nông thôn lên thành thị

  ⇒ năng xuất lao động tăng hình thành các  trung tâm thành phố lớn .

  * xã hội hình thành hai giai cấp tư sản và vô sản

  ⇒ xã hội mâu thuẫn với nhau giữa hai giai cấp vô sản và tư sản. giai cấp vô sản đứng lên chống lại giai cấp tư sản.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )