cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần 2. cơ hội và thách thức của vn trước sự phát triển của cách mạng khoa học công nghệ

Question

cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần 2. cơ hội và thách thức của vn trước sự phát triển của cách mạng khoa học công nghệ

in progress 0
Margaret 4 tháng 2021-08-17T13:06:09+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T13:07:28+00:00

  – CƠ HỘI: 

  +Từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế, hầu hết các nước tư bản trên thế giới đều áp dụng khoa học-kĩ thuật vào trong sản xuất, điều đó đã giúp các nước tư bản nhanh chóng thoát khỏi khủng hoảng và vươn lên đỉnh cao của nền kinh tế. Trong thời đại cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 đã và đang phát triển mạnh là thời cơ cho các nước trên thế giới và cũng chính là thời cơ cho Việt Nam vươn lên phát triển kinh tế.

  +Cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 đã tạo ra cho Việt Nam cơ hội để hội nhập với bạn bè quốc tế, áp dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật để rút ngắn khoảng cách phát triển giữa nước ta và các nước phát triển trên thế giới.

  +Quan trọng hơn nữa, cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 hiện nay đã mang đến những cơ hội hết sức to lớn để Việt Nam thực hiện thành công công cuộc Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bắt kịp trình độ của các nước tiên tiến trên thế giới.

  – THÁCH THỨC: Bên cạnh những thời cơ thuận lợi, sự phát triển của khoa học-kĩ thuật cũng mang lại nhiều thách thức cho Việt Nam:

  + Có nguy cơ trở thành bãi rác công nghệ của thế giới.

  +Nền kinh tế phụ thuộc vào trình độ khoa học-kĩ thuật của bên ngoài.

  +Dễ xảy ra tình trạng” chảy máu chất xám”.

  +Đặt ra nhiều thách thức trong việc giữ gìn bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc.

  +Đối mặt với vấn đề an ninh mạng, an ninh chính trị, độ lập dân tộc có nguy cơ bị đe dọa.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )