cuộc cách mạng tư sản pháp là gì help meeeeeeeeeeee

Question

cuộc cách mạng tư sản pháp là gì
help meeeeeeeeeeee

in progress 0
Hailey 3 tháng 2021-09-15T10:17:08+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T10:18:36+00:00

  CMTS Pháp là một cuộc đại cách mạng vì:

  -Giải quyết thành công vấn đề ruộng đất

  -Ban hành luật gía tối đa

  -Chống lại bọn đầu cơ tích trữ(tích trữ lương thực,….)

  -Xóa bỏ được mọi bất bình đẳng

  -Chế độ 3 đẳng cấp bị xóa bỏ triệt để và hoàn toàn

  -Ban hành lệnh tổng động viên trên toàn đất nước

  => được ví như “chiếc chổi khổng lồ quét sạch mọi tàn dư của chế độ phong kiến.

  0
  2021-09-15T10:18:53+00:00

  cuộc cách mạng tư sản pháp là gì

  Là cuộc cách mạng triệt để nhất, xứng đáng là một cuộc đại cách mạng cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân thế giới chống lại chế độ phong kiến và thực dân.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )