Cuộc đấu tranh của công Nhân thợ máy xưởng ba son đã đánh dấu điều gì

Question

Cuộc đấu tranh của công Nhân thợ máy xưởng ba son đã đánh dấu điều gì

in progress 0
Skylar 2 tháng 2021-09-29T19:53:04+00:00 2 Answers 86 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T19:54:10+00:00

  Vì:

  – Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son tại cảng Sài Gòn không chịu sửa chữa chiến hạm Misơlê của Pháp để phản đối việc chiến hạm này chở binh lính sang đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc (8/1925). => Thể hiện tinh thần đoàn kết với phong trào công nhân quốc tế.

  – Cuộc bãi công của thợ máy Ba Son đòi tăng lương 20%, phải cho những công nhân bị thải hồi được trở lại làm việc. => Mục tiêu đấu tranh đã rõ ràng hơn, nhằm vào mục tiêu chính trị.

  => Từ những ý trên cho thấy bước chuyển quan trọng trong phong trào công nhân Việt Nam, từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác.

  Học tốt!

  0
  2021-09-29T19:54:18+00:00

  – Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son tại cảng Sài Gòn không chịu sửa chữa chiến hạm Misơlê của Pháp để phản đối việc chiến hạm này chở binh lính sang đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc (8/1925).Thể hiện tinh thần đoàn kết với phong trào công nhân quốc tế.

  – Cuộc bãi công của thợ máy Ba Son đòi tăng lương 20%, phải cho những công nhân bị thải hồi được trở lại làm việc.Mục tiêu đấu tranh đã rõ ràng hơn, nhằm vào mục tiêu chính trị.

  => Từ những ý trên cho thấy bước chuyển quan trọng trong phong trào công nhân Việt Nam, từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )