Cuộc khai thác của thực dân pháp tác động như thế nào đến nền kinh tế nước ta Nêu tích cực tiêu cực

Question

Cuộc khai thác của thực dân pháp tác động như thế nào đến nền kinh tế nước ta
Nêu tích cực tiêu cực

in progress 0
Charlie 2 tháng 2021-10-23T00:15:26+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-23T00:16:44+00:00

  – Tích cực:

  + Cuộc khai thác của Pháp làm xuất hiện nền công nghiệp thuộc địa mang yếu tố thực dân

  + Thành thị theo hướng hiện đại ra đời, bước đầu làm xuất hiện nền kinh tế hàng hoá, tính chất tự cung tự cấp của nền kinh tế cũ bị phá vỡ.

  + Xây dựng được hệ thống giao thông vận tải.

  – Tiêu cực: Một trong những mục tiêu của công cuộc khai thác là vơ vét sức người, sức của nhân dân thuộc địa. Do vậy:

  + Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cùng kiệt

  + Nông nghiệp lạc hậu, dậm chân tại chỗ

  + Công nghiệp phát triển nhỏ giọt, mất cân đối, thiếu hẳn công nghiệp nặng.

  => Nền kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu và phụ thuộc vào nền kinh tế chính quốc.

  0
  2021-10-23T00:17:24+00:00

  * Về kinh tế:

  – Tích cực: Cuộc khai thác của Pháp làm xuất hiện nền công nghiệp thuộc địa mang yếu tố thực dân; thành thị theo hướng hiện đại ra đời; bước đầu làm xuất hiện nền kinh tế hàng hoá, tính chất tự cung tự cấp của nền kinh tế cũ bị phá vỡ.

  – Tiêu cực: Một trong những mục tiêu của công cuộc khai thác thuộc địa là vơ vét sức người, sức của nhân dân Đông Dương. Do vậy:

       + Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cùng kiệt

       + Nông nghiệp dậm chân tại chỗ

       + Công nghiệp phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệp nặng.

  → Nền kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu và phụ thuộc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )