cuộc kháng chiến chống mĩ cứu nước (1954-1975) thắng lợi là do những nguyên nhân nào? đâu là nhân tố quyết định hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạ

Question

cuộc kháng chiến chống mĩ cứu nước (1954-1975) thắng lợi là do những nguyên nhân nào? đâu là nhân tố quyết định hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam

in progress 0
Genesis 2 tuần 2021-07-12T10:57:11+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:58:42+00:00

   Nguyên nhân thắng lợi

        1. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, là nhân tố quyết định hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

        2. Nhân dân và các LLVT nhân dân ta đã phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, một lòng đi theo Đảng, đi theo Bác Hồ, chiến đấu dũng cảm ngoan cường, bền bỉ, lao động quên mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì CNXH và vì quyền sống của con người.

        3. Cả nước đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, trên dưới một lòng triệu người như một, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

        4. Kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, tạo thành sức mạnh tổng hợp đánh Mỹ và thắng Mỹ.

        5. Đoàn kết, liên minh chiến đấu với nhân dân Lào và nhân dân Campuchia.

  0
  2021-07-12T10:59:10+00:00

  Nguyên nhân thắng lợi:

  – Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, là nhân tố quyết định hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

  Nhân dân và các LLVT nhân dân ta đã phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, một lòng đi theo Đảng, đi theo Bác Hồ, chiến đấu dũng cảm ngoan cường, bền bỉ, lao động quên mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì CNXH và vì quyền sống của con người.

  -Cả nước đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, trên dưới một lòng triệu người như một, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

  -Kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, tạo thành sức mạnh tổng hợp đánh Mỹ và thắng Mỹ.

  -Đoàn kết, liên minh chiến đấu với nhân dân Lào và nhân dân Campuchia.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )