cuộc kháng chiến chống quân xâm lược bắc diễn ra vào thời gian nào?

Question

cuộc kháng chiến chống quân xâm lược bắc diễn ra vào thời gian nào?

in progress 0
Katherine 1 năm 2021-09-23T16:04:22+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T16:05:51+00:00

  Diễn ra vào năm 40

  0
  2021-09-23T16:05:54+00:00

  Cuôc kháng chiến chống quân Mông, chống quân Nguyên, chống quân Minh

  Mình chỉ có biết vậy thôi mong bạn thông cảm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )