Cuộc kháng chiến của nhân dân Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì năm 1882-1883

Question

Cuộc kháng chiến của nhân dân Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì năm 1882-1883

in progress 0
Kinsley 1 năm 2021-11-13T07:26:42+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T07:28:27+00:00

  -Ngay khi quân Pháp kéo đến Hà Nội, nhân dân ta đã anh dũng đứng lên kháng chiến.
  -Thấy lực lượng của địch ở Hà Nội tương đối yếu, quân ta khép chặt vòng vây. Ngày 21 – 12 – 1873, khi quân Pháp đánh ra cầu Giấy, chúng đã bị đội quân của Hoàng Tá Viêm phối hợp với quân Cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc phục kích. Gác-ni-ê cùng nhiều sĩ quan thực dân và binh lính bị giết tại trận.
  -Chiến thắng cầu Giấy khiến quân Pháp hoang mang, còn quân dân ta thì phấn khởi, càng hăng hái đánh giặc.
  -Giữa lúc đó, triều đình Huế lại kí với thực dân Pháp Hiệp ước Giáp Tuất (15 – 3 – 1874). Theo đó, Pháp sẽ rút quân khỏi Bắc Kì, còn triều đình thì chính thức thừa nhận sáu tỉnh Nam Kì hoàn toàn thuộc Pháp.

  0
  2021-11-13T07:28:28+00:00

  Picture^^

  cuoc-khang-chien-cua-nhan-dan-ha-noi-va-cac-tinh-dong-bang-bac-ki-nam-1882-1883

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )