Cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Lào, kéo dài suốt hơn 30 năm đầu thế kỉ XX là A. Khởi nghĩa Ong Kẹo. B. Khởi nghĩa Commađam C. Khởi nghĩa Ong Kẹo và Com

Question

Cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Lào, kéo dài suốt hơn 30 năm đầu thế kỉ XX là
A. Khởi nghĩa Ong Kẹo.
B. Khởi nghĩa Commađam
C. Khởi nghĩa Ong Kẹo và Commađam
D. Khởi nghĩa Chậu Pachay

in progress 0
Margaret 1 tháng 2021-11-06T19:57:34+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-06T19:58:44+00:00

  C nhé

  0
  2021-11-06T19:59:10+00:00

  Cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Lào, kéo dài suốt hơn 30 năm đầu thế kỉ XX là

  A. Khởi nghĩa Ong Kẹo.

  B. Khởi nghĩa Commađam

  C. Khởi nghĩa Ong Kẹo và Commađam

  D. Khởi nghĩa Chậu Pachay

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )