Cuộc khởi nghĩa yên thế có điểm gì giống và khác so với phong trào cần vương

Question

Cuộc khởi nghĩa yên thế có điểm gì giống và khác so với phong trào cần vương

in progress 0
Lyla 5 tháng 2021-07-29T10:36:12+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T10:37:28+00:00

  Điểm giống và khác nhau giữa hai phong trào nông dân Yên Thế và Phong trào Cần Vương
  Giống nhau: 
  Đều là phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân ta.
  Đều có sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân.
  Đều thất bại
  Khác nhau:
  Lãnh đạo:
  Phong trào Cần Vương: Văn thân sĩ phu yêu nước dưới ngọn cờ Cần Vương
  Phong trào nông dân Yên Thế: Nông dân đứng đầu là Đề Thám
  Mục tiêu:
  Phong trào Cần Vương: Chống Pháp giành lại độc lập dân tộc.
  PTND Yên Thế: Mong muốn xây dựng cuộc sống bình quân bình đẳng và sơ khai về kinh tế và xã hội.
  Địa bàn hoạt động:
  Phong trào Cần Vương: Địa bàn hoạt động rộng khắp Bắc Kì và Trung Kì
  Phong trào nông dân Yên Thế: Vùng núi rừng Yên Thế của Bắc Giang.
  Tính chất:
  PT Cần Vương: Là phong trào đấu tranh yêu nước chống Pháp theo khuynh hướng phong kiến
  Phong trào Yên THế: Là phong trào nông dân mang tính tự phát.
  Phong trào Cần Vương phát triển qua hai giai đoạn và kết thúc sớm hơn PTND Yên Thế
  Phong trào nông dân Yên Thế phát triển qua 3 giai đoạn và kết thúc trước khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra.
  Nguyên nhân thất bại : 
  – ko liên kết phong trào cả nước
  – Lãnh đạo bảo thủ, phong kiến 
  – Lực lượng ít 
  – Địa bàn hoạt động hẹp.

  0
  2021-07-29T10:37:46+00:00

  *Khởi nghĩa Yên Thế

  +Mục đích:Chống lại chính sách bình định của Pháp, bảo vệ cuộc sống của mình. 

  +Thời gian tồn tại:Diễn ra trong 30 năm (1884 – 1913), trong cả thời kì Pháp bình định và tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất.
  +Lãnh đạo:Nông dân.

  +Địa bàn hoạt động:Chủ yếu ở Yên Thế (Bắc Giang) và một số tỉnh Bắc Kì.
  +Lực lượng tham gia:Nông dân.

  +Phương thức đấu tranh:Khởi nghĩa vũ trang nhưng có giai đoạn hòa hoãn, có giai đoạn tác chiến.

  +Tính chất:Phong trào mang tính chất tự vệ, tự phát.

  *Các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương
  +Mục đích:Đánh Pháp giành lại độc lập, khôi phục lại chế độ phong kiến.

  +Thời gian tồn tại:Diễn ra trong 10 năm (1885 – 1896), trong thời kì Pháp bình định Việt Nam.

  +Lãnh đạo:Văn thân,sĩ phu.

  +Địa bàn hoạt động:Các tỉnh Trung và Bắc Kì.

  +Lực lượng tham gia:Đông đảo văn thân, sĩ phu, nông dân.

  +Phương thức đấu tranh:Khởi nghĩa vũ trang.

  +Tính chất:Phong trào yêu nước chống Pháp theo ý thức hệ phong kiến và thể hiện tình thần dân tộc sâu sắc.


  +giống nhau: đều là phong trào yêu nước có sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia

  Chúc bạn học tốt!Nếu được cho mình xin CTLHN nhé!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )