Cuộc khôi phục và phát triển kinh tế nông nghiệp của liên xô sau chiến tranh thế giói thư shai được tiến hành trên cơ sở nào A. Sự quan tâm đến lợi íc

Question

Cuộc khôi phục và phát triển kinh tế nông nghiệp của liên xô sau chiến tranh thế giói thư shai được tiến hành trên cơ sở nào
A. Sự quan tâm đến lợi ích vật chất đối với người dân
B. Những thành tựu công nghiệp
C.Các biện pháp hành chính
D.Cả A,B,C đều đúng
Giải thích chi tiết giúp mình với ạ!!

in progress 0
Rylee 1 tháng 2021-08-07T20:00:50+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:02:36+00:00

  Cuộc khôi phục và phát triển kinh tế nông nghiệp của liên xô sau chiến tranh thế giới như sau được tiến hành trên cơ sở nào ?

  A. Sự quan tâm đến lợi ích vật chất đối với người dân

  B. Những thành tựu công nghiệp

  C.Các biện pháp hành chính

  D.Cả A,B,C đều đúng

  ⇒ Vì cuộc khôi phục và phát triển kinh tế nông nghiệp của liên xô sau chiến tranh thế giới như sau được tiến hành trên cơ sở, phải dùng các biện pháp hành chính để xây dựng lại đất nước sau chiến tranh thế giới. 

  0
  2021-08-07T20:02:42+00:00

  Cuộc khôi phục và phát triển kinh tế nông nghiệp của liên xô sau chiến tranh thế giói thư shai được tiến hành trên cơ sở nào

  A. Sự quan tâm đến lợi ích vật chất đối với người dân

  B. Những thành tựu công nghiệp

  C. Các biện pháp hành chính

  D. Cả A,B,C đều đúng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )