Cuộc nội chiến ở nước Anh ( Thế kỉ XVIII ) diễn ra giữa các thế lực nào ?

Question

Cuộc nội chiến ở nước Anh ( Thế kỉ XVIII ) diễn ra giữa các thế lực nào ?

in progress 0
Amaya 3 tháng 2021-07-18T19:48:14+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-18T19:50:10+00:00

    +đã gây ra chiến tranh vì các cuộc nội chiến nước ta trong thế kỷXVIII đã gây ra thương đau cho nhân dân , nhân dân đói khổ , đất nước bị chia cắt , tàn khốc giữa các phe phái .

    +Diễn ra giữa các thế lực Vua Sác-lơ I và Quốc hội

                   XIN CTLHN__GOOD LUCK__

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )