Cuộc tấn công pháo đài Môn ca đa 26 -7-1953 đã mở ra một giai đoạn mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cu Ba vì ? A: Đã thổi bùng lên ngọn l

Question

Cuộc tấn công pháo đài Môn ca đa 26 -7-1953 đã mở ra một giai đoạn mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cu Ba vì ?

A:
Đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh vũ trang trên toàn đất nước
B:
Đưa giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên nắm quyền ở CuBa
C:
Giành được thắng lợi nhanh chóng lật đổ chế độ Batixta
D:
Lực lượng cách mạng phát triển nhanh chóng xây dựng và mở rộng căn cứ trên toàn đất nước CuBa

in progress 0
Autumn 2 tuần 2021-07-08T20:21:57+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:22:58+00:00

  Cuộc tấn công pháo đài Môn ca đa 26 -7-1953 đã mở ra một giai đoạn mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cu Ba vì ?
  A: Đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh vũ trang trên toàn đất nước
  B: Đưa giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên nắm quyền ở CuBa
  C: Giành được thắng lợi nhanh chóng lật đổ chế độ Batixta
  D: Lực lượng cách mạng phát triển nhanh chóng xây dựng và mở rộng căn cứ trên toàn đất nước CuBa

  `=>` A

  `*`Giải thích:

  – Tuy không giành thắng lợi nhưng tiếng súng Môn-ca-đa đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh vũ trang trên toàn đảo Cu-ba.
  Từ sau cuộc tấn công đó, cách mạng Cu-ba chuyển sang giai đoạn đấu tranh vũ trang giành thắng lợi với một thế hệ chiến sĩ cách mạng mới – trẻ tuổi, đầy nhiệt tình và kiên cường.
  -Khẳng định một thế hệ chiến sĩ cách mạng mới, trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và kiên cường nhất định

   

  0
  2021-07-08T20:23:19+00:00

  Cuộc tấn công pháo đài Môn ca đa 26 -7-1953 đã mở ra một giai đoạn mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cu Ba vì ?
   
  A:
  Đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh vũ trang trên toàn đất nước

  Giải thích: Cuộc chiến tranh ấy tuy không giành được thắng lợi nhưng Đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh vũ trang ở Cuba  => khẳng định tinh thần tuổi trẻ nhiệt huyết, sẵn sàng hy sinh vì cách mạng trước chế độ độc tài mà nhân dân Cuba đang phải gánh chịu thời kỳ ấy. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )