cuối cùng đã xong đơn phương độc mã Xả điểm Tìm x biết x+(-90)=60+30 nhanh nhé cấm spam hoặc buff Ngoài lề: ai rảnh vào đây chat đê

Question

cuối cùng đã xong đơn phương độc mã
Xả điểm
Tìm x biết
x+(-90)=60+30
nhanh nhé
cấm spam hoặc buff
Ngoài lề: ai rảnh vào đây chat đê

in progress 0
Piper 2 tháng 2021-10-26T05:43:13+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T05:44:42+00:00

  Đáp án :

  `x=180`

  Giải thích các bước giải :

  `x-90=60+30`

  `<=>x-90=90`

  `<=>x=180`

  Vậy `x=180`

  0
  2021-10-26T05:44:46+00:00

  Đáp án:

  $x=180$

  Giải thích các bước giải:

  $x+(-90)=60+30$

  $\to x-90=90$

  $\to x = 180$

  Vậy: $x=180$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )