Cuối hk 2 lớp 6A có 40 hs gồm 3 loại : giỏi , khá và trung bình. Trong số hs giỏi bằng 40% số hs cả lớp . Số hs khá bằng 5/4 số hs giỏi . Tính số hs

Question

Cuối hk 2 lớp 6A có 40 hs gồm 3 loại : giỏi , khá và trung bình. Trong số hs giỏi bằng 40% số hs cả lớp . Số hs khá bằng 5/4 số hs giỏi . Tính số hs trung bình của lớp 6A?

in progress 0
Reagan 3 tháng 2021-09-02T23:27:38+00:00 2 Answers 37 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T23:28:45+00:00

  Đáp án:

  `4` học sinh 

  Giải thích các bước giải:

  Số học sinh giỏi là:
  `40.40%=16`(học sinh)
  Số học sinh khá là:
  `16 . 5/4=20`(học sinh)
  Số học sinh trung bình là:
  `40-16-20=4`(học sinh)
  Đáp số:`4` học sinh

  0
  2021-09-02T23:28:54+00:00

  Tham khảo

   Số học sinh giỏi là:

  `40.40%=16`(em)

  Số học sinh khá là:

  `16.\frac{5}{4}=20`(em)

  Số học sinh `TB` là:

  `40-16-20=4`(em)

  `\text{©CBT}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )