Cuối HK II lớp 6C có 50 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Trong đó số học sinh Giỏi bằng 30% số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng 4/3s

Question

Cuối HK II lớp 6C có 50 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Trong đó số học sinh Giỏi bằng 30% số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng 4/3số học sinh Giỏi. Tính số học sinh Trung bình của lớp 6B?
Em ngu Toán nên ko hiểu í

in progress 0
Isabelle 4 tháng 2021-08-16T01:23:09+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T01:24:28+00:00

  Đáp án: 15 học sinh trung bình của lớp 6C

   

  Giải thích các bước giải:

  Số học sinh giỏi của lớp 6C là:

  50×$\frac{30}{100}$=15

  Số học sinh khá của lớp 6C là:

  15×$\frac{4}{3}$=20

  Số học sinh trung bình của lớp 6C là:

  50-(15+20)=15

   

   

  0
  2021-08-16T01:24:40+00:00

       Đổi 30% = $\frac{3}{10}$ 

  Số hs giỏi của lớp là:

    50 . $\frac{3}{10}$ = 15 (hs)

  Số hs khá của lớp là:

    15 . $\frac{4}{3}$ = 20 (hs)

  Số hs trung bình của lớp là:

     50 – (20 + 15) = 15 (hs)

          Đ/S:………

  Họk tốt ~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )