cuối học kì 1 số học sinh giỏi của lớp 5A bằng 1/4 số học sinh cả lớp cuối năm học có thêm 4 học sinh giỏi nên số học sinh giỏi bằng 1/3 số học sinh c

Question

cuối học kì 1 số học sinh giỏi của lớp 5A bằng 1/4 số học sinh cả lớp cuối năm học có thêm 4 học sinh giỏi nên số học sinh giỏi bằng 1/3 số học sinh cả lớp tính số học sinh lớp 5A

in progress 0
Claire 3 tháng 2021-07-19T11:40:50+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T11:41:57+00:00

  Phân số chỉ 4 em là:

               1/3-1/4=1/12(cả lớp)

  Số học sinh cả lớp là:

        4:1×12=48(em)

               ĐS:48 em

  0
  2021-07-19T11:42:14+00:00

  Đáp án

  Phân số chỉ 4 em học sinh giỏi là:

        $\frac{1}{3}$ – $\frac{1}{4}$ = $\frac{1}{12}$ (số học sinh cả lớp)

  Số học sinh lớp 5A là:

        4 : $\frac{1}{12}$ = 48 (học sinh)

                                      Đáp số: 48 học sinh

  Học tốt

  $#Creative Team Name$

  Mong được Ctlhn

           

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )