Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 4400 vòng , cuộn thứ cấp có 240 vòng .Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V .Tính hiệu điện th

Question

Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 4400 vòng , cuộn thứ cấp có 240 vòng .Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V .Tính hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp.

in progress 0
Samantha 10 phút 2021-09-16T03:37:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T03:38:11+00:00

  Đáp án:Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp là: 12 V

   

  Giải thích các bước giải:áp dụng công thức n1/U1=n2/U2

  =>4400/220=240/U2

  U2= 240: 4400/220

  U2= 240: 20

   

  0
  2021-09-16T03:38:19+00:00

  Đáp án:

   12 V

  Giải thích các bước giải:

  Ta có công thức của máy biến thế:

    U1 / U2 = N1 / N2 ⇒ U2 = N2.U1 / N1 = 240.220 / 4400 = 12 (V).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )