Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 4400 vòng, cuộn thứ cấp có 120 vòng. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V.a. Tính hiệu đi

Question

Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 4400 vòng, cuộn thứ cấp có 120 vòng. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V.a. Tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp?b. Phải tăng hay giảm số vong dây của cuộn thứ cấp bao nhiêu vòng để hiệu điện thế nhận được bên cuộn thứ cấp là 36V?

in progress 0
Ariana 2 tháng 2021-10-07T08:17:07+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-07T08:18:20+00:00

  Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!

  Giải thích các bước giải:

  $a)$

       $U_1 = 220 (V)$

       $n_1 = 4400$ (vòng)

       $n_2 = 120$ (vòng)

  Từ công thức: `U_1/U_2 = n_1/{n_2}`

  `=>` Hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp là:

       `U_2 = U_1. n_2/n_1 = 220. 120/4400 = 6 (V)`

  $b)$

       $U_2′ = 36 (V)$

  Từ công thức: `U_1/{U_2′} = n_1/{n_2′}`

  `=>` Số vòng dây cuộn thứ cấp là:

       `n_2′ = U_2′. n_1/U_1 = 36. 4400/220 = 720` (vòng)

  Số vòng dây cần tăng là:

       `n_2′ – n_2 = 720 – 120 = 600` (vòng)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )