Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 4500 vòng cuộn thứ cấp có 250 vòng đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 360V a) tính hiệu điệ

Question

Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 4500 vòng cuộn thứ cấp có 250 vòng đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 360V a) tính hiệu điện thế hai đầu cuộn dây thứ áp b) máy này là máy tăng thế hay hạ thế ? Tại sao?

in progress 0
Hadley 1 năm 2021-10-01T02:12:02+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T02:13:12+00:00

  Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp

    Ta có:U1/U2=n1/n2 suy ra 220/U2=4500/250 suy ra U2=250×220÷4500=110/9

  U2=110/9 

  b)

  vì n1=4500;n2=225 =>n1>n2(4500>225)

  mà U1/U2=n1/n2 nên U1>U2

  => Máu biến thế trên là máy tăng thế

  0
  2021-10-01T02:13:23+00:00

  a.

  $\dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{n_1}{n_2}→\dfrac{220}{U_2}=\dfrac{4500}{250}→U_2=\dfrac{110}{9}$

  b. Do hiệu điện thế cuộn sơ cấp bé hơn hiệu điện thế cuộn thứ cấp nên đây này là máy tăng thế.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )