Cuộn thứ cấp của máy biến áp có 1500 vòng và dòng điện có f=50hz giá trị cực đại của từ thông trong lõi thép là 0,6 wb chọn pha ban đầu bằng không biể

Question

Cuộn thứ cấp của máy biến áp có 1500 vòng và dòng điện có f=50hz giá trị cực đại của từ thông trong lõi thép là 0,6 wb chọn pha ban đầu bằng không biểu thức của suất điện đông trong cuộn thứ cấp là

in progress 0
Harper 6 ngày 2021-12-04T07:24:59+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-04T07:26:31+00:00

    Suất điện động cực đại trong cuộn thứ cấp:

    E0 = 2πfNΦ0 = 2π.50.1500.0,6 = 200√2 V

    Vì φ = 0 nên e = 200√2cos100πt (V).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )