Cứu! ======================================= 1. Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng về đường đi của xung thần kinh trong một cung phản xạ? A: Cơ quan thụ

Question

Cứu!
=======================================
1. Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng về đường đi của xung thần kinh trong một cung phản xạ?

A:
Cơ quan thụ cảm → Nơron hướng tâm → Trung ương thần kinh → Nơron li tâm → Cơ quan phản ứng.
B:
Cơ quan thụ cảm → Nơron li tâm → Trung ương thần kinh → Nơron hướng tâm → Cơ quan phản ứng.
C:
Cơ quan phản ứng → Nơron hướng tâm → Trung ương thần kinh → Nơron li tâm → Cơ quan thụ cảm.
D:
Cơ quan thụ cảm → Nơron hướng tâm → Nơron li tâm → Trung ương thần kinh → Cơ quan phản ứng.
2. Khi nói về chức năng của nơron, phát biểu nào sau đây đúng?

A:
Nơron hướng tâm dẫn truyền xung thần kinh từ trung ương thần kinh đến cơ quan thụ cảm; nơron li tâm dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan phản ứng tới trung ương thần kinh.
B:
Nơron li tâm dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm về trung ương thần kinh; nơron hướng tâm dẫn truyền xung thần kinh từ trung ương thần kinh tới cơ quan phản ứng.
C:
Nơron hướng tâm dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm về trung ương thần kinh; nơron li tâm dẫn truyền xung thần kinh từ trung ương thần kinh tới cơ quan phản ứng.
D:
Nơron hướng tâm dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan phản ứng về trung ương thần kinh; nơron li tâm dẫn truyền xung thần kinh từ trung ương thần kinh tới cơ quan thụ cảm.
3.Bào quan nào sau đây đảm nhiệm chức năng thu gom, hoàn thiện, phân phối sản phẩm?

A:
Lưỡi nội chất.
B:
Bộ máy Gôngi.
C:
Trung thể.
D:
Ti thể.
4.
Bào quan nào sau đây đảm nhiệm chức năng tổng hợp và vận chuyển các chất?

A:
Trung thể.
B:
Ti thể.
C:
Lưới nội chất.
D:
Bộ máy Gôngi.

in progress 0
Maya 2 tháng 2021-10-13T03:03:34+00:00 2 Answers 43 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T03:04:34+00:00

  Đáp án:

  Câu 1:

  A. Cơ quan thụ cảm → Nơron hướng tâm → Trung ương thần kinh → Nơron li tâm → Cơ quan phản ứng

  Câu 2:

  C. Nơron hướng tâm dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm về trung ương thần kinh; nơron li tâm dẫn truyền xung thần kinh từ trung ương thần kinh tới cơ quan phản ứng

  Câu 3:

  B. Bộ máy Gôngi

  Câu 4:

  C. Lưới nội chất

   

  0
  2021-10-13T03:05:21+00:00

  Câu 1:A Cơ quan thụ cảm → Nơron hướng tâm → Trung ương thần kinh → Nơron li tâm → Cơ quan phản ứng.

  Câu 2: C Nơron hướng tâm dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm về trung ương thần kinh; nơron li tâm dẫn truyền xung thần kinh từ trung ương thần kinh tới cơ quan phản ứng.

  Câu 3: B : Bộ máy Gôngi.

  Câu 4:C Lưới nội chất.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )