cứu 2h cần gấp cho hình hộp chữ nhật ABCD A”B”C”D” có đáy ABCD là hình vuông có chiều cao là 3cm diện tích là 25 cm vuông tính diện tích hình hộp chữ

Question

cứu 2h cần gấp
cho hình hộp chữ nhật ABCD A”B”C”D” có đáy ABCD là hình vuông có chiều cao là 3cm diện tích là 25 cm vuông
tính diện tích hình hộp chữ nhật
, diện tích xung quanh, của hình hộp chữ nhật

in progress 0
Autumn 1 năm 2021-10-01T11:16:39+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T11:18:28+00:00

  Đáp án:

   ở dưới

  Giải thích các bước giải:

  diện tích là 25 cm² ⇒ cạnh đáy là √25 = 5cm

  Diện tích xung quanh là ;

  5 x 4 x 3 = 60cm²

  Diện tích toàn phần là :

  60 + 25 x 2 = 110cm²

  Thể tích là :

  25 x 3 = 75cm³

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )