Đ.thẳng đi qua điểm A(–4;3) và song song với đ.thẳng : x=4-t

Question

Đ.thẳng đi qua điểm A(–4;3) và song song với đ.thẳng : x=4-t
y=3t

in progress 0
Hadley 4 tuần 2021-11-17T07:08:22+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T07:10:01+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: $\left\{\begin{matrix}x = 4 – t\\ y = 3t\end{matrix}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}t = 4 – x\\ t = \dfrac{y}{3}\end{matrix}\right.$

  $\to 4 – x = \dfrac{y}{3}$

  $\Leftrightarrow y = 3(4 – x)$

  $\Leftrightarrow 3x + y – 12 = 0$

  Đường thẳng $d$ song song với đường thẳng $3x + y – 12 = 0$ có dạng $3x + y + c = 0$ $(c \neq -12)$

  Có $A(-4; 3) \in d$ $\to 3.(-4) + 1.3 + c = 0$

  $\Leftrightarrow c = 9 ™$

  ĐS: $d: 3x + y + 9 = 0$

   

  0
  2021-11-17T07:10:17+00:00

  Đáp án:

  \[\left\{ \begin{array}{l}
  x =  – 4 – t\\
  y = 3 + 3t
  \end{array} \right.\]

  Giải thích các bước giải:

   Đường thẳng \(\left\{ \begin{array}{l}
  x = 4 – t\\
  y = 3t
  \end{array} \right.\) có VTCP là \(\overrightarrow u  = \left( { – 1;3} \right)\)

  Đường thẳng cần tìm song song với đường thẳng trên nên 2 đường thẳng có cùng VTCP.

  Đường thẳng cần tìm có VTCP là \(\overrightarrow u  = \left( { – 1;3} \right)\) và đi qua \(A\left( { – 4;3} \right)\) nên phương trình đường thẳng đó là \(\left\{ \begin{array}{l}
  x =  – 4 – t\\
  y = 3 + 3t
  \end{array} \right.\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )