Đa thức A= 7x³+2x²y-5 có chia hết cho hết cho đơn thức B= 3x³ không? Vì sao?

Question

Đa thức A= 7x³+2x²y-5 có chia hết cho hết cho đơn thức B= 3x³ không? Vì sao?

in progress 0
Abigail 2 tuần 2021-11-26T17:45:22+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-26T17:46:38+00:00

    Đáp án:

    Đa thức A không chia hết cho đơn thức B vì mỗi hạng tử của đa thức A không chia hết cho đơn thức B

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )