đặc diểm các hệ sinh thái (không chép mạng nghe)

Question

đặc diểm các hệ sinh thái (không chép mạng nghe)

in progress 0
Remi 3 tháng 2021-09-24T21:50:33+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-24T21:51:53+00:00

    Trong các hệ sinh thái, các sinh vật ở bậc dinh dưỡng cao hơn thường có tổng sinh khối ít hơn so với các loài ở bậc dinh dưỡng thấp hơn, bởi vì phần lớn năng lượng bị thất thoát trong quá trình chuyển từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao hơn nên hiệu suất sử dụng năng lượng của sinh vật để chuyển hóa thành sinh khối là thấp.

     

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )