Đặc điểm cấu tạo nào của lá phù hợp thích nghi với chức năng thoát hơi nước

Question

Đặc điểm cấu tạo nào của lá phù hợp thích nghi với chức năng thoát hơi nước

in progress 0
Madelyn 32 phút 2021-09-10T02:11:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:12:06+00:00

  Xin hay nhất ạ

  Đặc điểm cấu tạo phù hợp của chức năng (lá ,hoa, quả, hạt)

  -gồm vỏ hạt và hạt = > bảo vệ hạt góp phần phát tán hạt

  -những tế bào vách mỏng chứa nhiều lục lạc trên lớp tế bào biểu bì có lỗ khí đóng mở được= > thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây trảo đổi khí bên ngoài môi trường để thoát hơi nước.

  -mang các hạt phấn chứa tế bào sinh dục đực và noãn chưa tế bào sinh dục cái= >thực hiện thụ phấn thụ tinh, kết quả và hạt

  -gồm nhiều bó mạch gỗ và mạch rây => vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân lá và chất hữu cơ từ lá đến bộ phận của khác của cây.

  -gồm vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ => nảy mầm thành cây con, duy trì và phát triển nòi giống

  -có các tế bào biểu bì kéo dài thành lông hút= > hấp thụ nước và muối khoáng cho cây

  0
  2021-09-10T02:12:47+00:00

  * Đặc điểm cấu tạo nào của lá phù hợp thích nghi với chức năng thoát hơi nước: 

  + Lá có khí khổng : Cấu tạo của khí khổng gồm 

  – 2 tê nào hình đậu nằm cạnh nhau tạo thành lỗ khí 

  – Thành bên trong của tế bào dày hơn thành bên ngoài của tế bào 

  – Số lượng khí khổng mặt dưới của lá nhiều hơn số lượng khí khổng ở mặt trên lá 

  +Lớp cutin : Có nguồn gốc từ tế bào biểu bì lá , bao phủ mặt lá trừ khí khổng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )