đặc điểm cấu tạo nào của trai thích nghi với lối sống ít hoạt động

Question

đặc điểm cấu tạo nào của trai thích nghi với lối sống ít hoạt động

in progress 0
Claire 1 năm 2021-08-14T19:55:44+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-14T19:57:29+00:00

  Đặc điểm cấu tạo nào của trai thích nghi với lối sống ít hoạt động?

  ==> .

  +Khoang áo phát triển là nơi có mang thở và đồng thời là môt trường trao đổi chất dinh dưỡng và chất khí.

  + Phần đầu tiêu giảm, kéo theo tiêu giảm mắt và giác quan.

  + Chỉ có tấm miệng duy trì, trên có lông rung động để hút nước.

  + Cơ chân: kém phát triển.

  ????Chắc chắn đúng mk xin hay nhất nha ????

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )