Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Question

Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

in progress 0
Piper 4 tuần 2021-11-12T14:25:31+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T14:26:31+00:00

  -Các nguyên tử luôn liên kết với nhau theo đúng hóa trị của chúng.Một gạch biểu thi 1 liên kết giữa 2 nguyên tử.Ngoài ra, mỗi hóa trị được biểu diễn bằng 1 gạch nối giữa 2 nguyên tử liên kết

   -Những nguyên tử cacbon trong phân tử hợp chất hữu cơ có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch cacbon.

  + Có 3 loại mạch cacbon:  mạch không phân nhánh (mạch thẳng), mạch nhánh và mạch vòng.

  -Mỗi hợp chất hữu cơ có trật tự liên kết giữa các nguyên tử riêng trong phân tử

  0
  2021-11-12T14:26:56+00:00

  Đáp án:

  – Trong các hợp chất hữu cơ, cacbon luôn có hóa trị VI, hidro có hóa trị I, oxi có hóa trị II.

  – Các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị của chúng. Mỗi liên kết được biểu diễn bằng một nét gạch nối giữa hai nguyên tử.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )