Đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam

Question

Đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam

in progress 0
Remi 2 tuần 2021-08-23T19:39:11+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:40:22+00:00

  Đặc điểm chung: khí hậu nhiệt đới gió mùa, được chia thành hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô.

  mùa mưa nóng ẩm mưa nhiều.

  mùa khô mưa ít

  0
  2021-08-23T19:40:49+00:00

  Đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam là nhiệt đới gió mùa ẩm.

  Chia thành 2 mùa rõ rệt : mùa mưa và mùa khô.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )