Đặc điểm chung về kinh tế và đặc điểm riêng của các đế quốc anh,pháp,đức,mĩ cuối XiX- đầu XX

Question

Đặc điểm chung về kinh tế và đặc điểm riêng của các đế quốc anh,pháp,đức,mĩ cuối XiX- đầu XX

in progress 0
Kinsley 3 tháng 2021-09-09T04:18:55+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T04:20:09+00:00

  -Mĩ: đế quốc tài chính độc quyền

  -Anh: đế quốc thực dân với hệ thống thuộc địa rộng lớn

  -Pháp: đế quốc cho vay nặng lãi

  -Đức: đế quốc quân phiệt, hiếu chiến

  Chúc bn học tốt, cho mik 5 sao nhé.

  0
  2021-09-09T04:20:20+00:00

  The best of team – Sakura

  Đặc điểm chung : đều có các công ti độc quyền ra đời

  Đặc điểm riêng : Mỗi đế quốc có 1 đặc điểm riêng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )