Đặc điểm có thể có ở cây mọc nơi nắng gió, khô hạn là: A. Rễ ăn sâu, lan rộng B. Thân thấp, phân cành nhiều. C. Lá có lớp lông hoặc sáp phủ ngoài D.

Question

Đặc điểm có thể có ở cây mọc nơi nắng gió, khô hạn là:
A. Rễ ăn sâu, lan rộng
B. Thân thấp, phân cành nhiều.
C. Lá có lớp lông hoặc sáp phủ ngoài
D. Tất cả các đặc điểm trên

Để cây phát triển tốt sau khi gieo hạt, nếu gặp trời mưa to, đất bị úng thì nên :
A.Phủ rơm rạ lên đất để giữ nước
B. Tháo hết nước ngay
C. Cung cấp thêm phân để hòa tan vào đất.
D. Các biện pháp trên đều đúng

in progress 0
Faith 1 năm 2021-10-16T05:05:33+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T05:06:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Đặc điểm có thể có ở cây mọc nơi nắng gió, khô hạn là:

  A. Rễ ăn sâu, lan rộng

  B. Thân thấp, phân cành nhiều.

  C. Lá có lớp lông hoặc sáp phủ ngoài

  D. Tất cả các đặc điểm trên

  Để cây phát triển tốt sau khi gieo hạt, nếu gặp trời mưa to, đất bị úng thì nên :

  A.Phủ rơm rạ lên đất để giữ nước

  B. Tháo hết nước ngay

  C. Cung cấp thêm phân để hòa tan vào đất.

  D. Các biện pháp trên đều đúng

                                  chúc bn học tốt :)))

  0
  2021-10-16T05:07:01+00:00

  Theo thứ tự lần lượt:D;B

  Đúng nha

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )