Đặc điểm của các kinh tuyến trên quả địa cầu là gì ?

Question

Đặc điểm của các kinh tuyến trên quả địa cầu là gì ?

in progress 0
Peyton 1 năm 2021-08-09T23:36:50+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T23:38:24+00:00

  – Các kinh tuyến trên quả địa cầu có độ dài bằng nhau

  `#nocopy`

  $\text{Xin hay nhất}$

  0
  2021-08-09T23:38:41+00:00

  1  Trên quả Địa Cầu sẽ có tất cả 360 kinh tuyến. Từ cực Bắc đến cực Nam có tất cả 181 vĩ tuyến. Để đánh số các kinh tuyến và vĩ tuyến trên Trái Đất, người ta phải chọn một kinh tuyến và một vĩ tuyến làm gốc và ghi 00.Các kinh tuyến có độ dài bằng nhau.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )